บริการสอบเทียบ & ซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ต่างๆ

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด ต่างๆ อาทิ เครื่องชั่งน้ำหนัก, ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน, Metal Detector, Checkweigher, Cup, pH meter และ อื่นๆ

และให้บริการตรวจซ่อม บำรุง เครื่องมือต่างๆ ทั้ง On site และ รับกลับ

นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือวัดทุกประเภท และออกแบบ Solfware ควบคุมระบบ

นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือวัด ต่างๆ อาทิ เครื่องชั่งน้ำหนัก, ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน, Metal Detector, Checkweigher, Cup, pH meter และ อื่นๆ

บริการออกแบบผลิตเครื่องมือ และ Solfware สำหรับควบคุม ใน Line Production ตามความต้องการของลูกค้า

นำเข้ากระดาษและวัสดุป้องกันสนิม

นำเข้าและจำหน่าย ปลีก ส่ง วัสดุป้องกันสนิม ในรูปแบบต่างๆ เช่น VCI Paper, VCI Ball และอื่นๆ ตามลักษณะการใช้งาน

บริการออกแบบระบบหีบห่อป้องกันสนิม และมีวัสดุป้องกันสนิมสำหรับอะไหล่ยานยนต์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และงานโลหะทุกประเภท

บริการด้วยความรวดเร็ว ซื่อสัตย์ และราคาย่อมเยาว์ เป็นกันเอง

Be the first to reply

ใส่ความเห็น